කිඳුරු සේනාව

Sunday, November 20, 2011

මාර ප්‍රශ්නෙඅනේ කෙල්ලෙ
මට මාර ප්‍රශ්නයක්නෙ ඇතිවුනේ
රත් නා දල්ලක් වගේ
පිරිල රතු පාටින් පොපියන
නුඹේ ඔය රසවත් දෙතොල් සඟළ
හෙමි හෙමින් මගෙ දෙතොල් වලින්
කිතිකවා සනහන්නට මට හිතෙන තරම්
ඒ සිතුවිල්ලෙහි
මේ තරම් ප්‍රබල බවක්
අනේ මේක ලෝක ධර්මයද?
නැත්නම් මේක ලෙඩක්ද?
එහෙමත් නැතිනම් මේක.........
මං උපතින් ගෙනා කුකුල් කමද?
ලෝකයේ පිලිතුරු නොමැති ප්‍රශ්න ගොන්නට
තවත් එක ප්‍රශ්නයක්
මාර ප්‍රශ්නයක්.........


No comments:

Post a Comment