කිඳුරු සේනාව

Sunday, October 16, 2011

පිටු පෙරලෙන ජීවිතේ


මගේ සිතෙහි ලැගුම් ගත්තු ඒ දඟකාරී
මගේම වෙයි කියා පැතූ පැතුමන් තනිවී
නොසිතූ ලෙස හැඬවූවා මා පෙර දිනෙහී
හිතන්නෙපා මා සිත හඬවන්න ඔබ යලි

අහින්සක ලෙසයි ඔබ මගෙ දිවියට ආවේ
නොසිතූ ලෙස කිමද චන්ඩ සුලඟක් වූයේ
එපා බැලුම් ලන්නට යලි හදවතට මගේ
මම වෙන කෙනෙකුගෙ වූයේ ඔබ හැරගිය දවසේ

සොඳුරු සිහින මාලිග දිවියෙහි මා පැතුව
සුනුවිසුනු කලේ ඔබ එක මොහොතකින්ය සොඳුර
ඔබ පමා වැඩී නිවැරදි කරනට වූ වරද
මට සමාවෙන්න මන් දැන් වෙන කෙනෙකුගෙව ඇත


No comments:

Post a Comment