කිඳුරු සේනාව

Tuesday, September 20, 2011

නුඹ තනාගත් ලෝකෙට........ අනේ මo දුර වැඩිවද........

පාට වත්සුනු නැතිවට
අගෙයි නුඹ නම් මා හට
එදා මo හිතුවට
දුටුවෙ නෑ නුඹ හරියට

කොලොම්තොට නුඹ වැඩියම
හැඩුව මගෙ හිත දුකටම
පැමිනි මුත් නුඹ ගමරට
වෙනස් වී ඇයි හරියට

උලා නිය රතු පාටට
දෙතොල් සගලට සම සම
ආදරේ මුත් නුඹ හට
සිඹින්නේ මo කොහොමද?

තබා පා යුග නුඹ සම
ඇවිද යන්නට සිතුවට
උස් වූ මිරිවැඩි සගලට
මගේ පය කැප නැතිවද

නුඹ තනාගත් ලෝකෙට
අනේ මo දුර වැඩිවද
නුඹ යන්න නුඹෙ සිහිනෙට
හිතේ තරහක් නෑ මට

 

කසුන් චතුරoග විසින් පුවත් පතක පලකරන ලදුව උපුටා ගන්නා ලදී

2 comments:

  1. ලස්සන කවි පෙලක්........

    ReplyDelete
  2. ගොඩක් පින් දිනේෂ් මේ කිදුරු හිත ලගින්ම ඉන්නවට.මේ කවි පෙල කිදුරු හිතටත් දැනුනනම් නිසැකයෙන්ම අනිත් හැම හිතකටම දැනේවි

    ReplyDelete